Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κομοτηνής  14                                                                                    Αθήνα, 23-10-2014
11526  Αθήνα                                                                                     
ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος    6939415171
              Μακεδών Νικόλαος          6972093097

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. με αφορμή την Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση αδειών στους εκπαιδευτικούς από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, έχει να επισημάνει τα εξής:
  1. Θεωρεί ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τη χορήγηση των αδειών, διότι μόνο αυτός γνωρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις συνθήκες του σχολείου που προΐσταται.
  2. Εκφράζει την αντίθεσή του στον ελλιπή και αποσπασματικό τρόπο εφαρμογής της παραπάνω απόφασης, η οποία έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο  γραφειοκρατικό έργο των Διευθυντών.
  3. Υπενθυμίζει την από καιρό διατυπωμένη θέση του  για ριζική αλλαγή  του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Σχολείου το οποίο επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες λόγω ασαφειών και επικαλύψεων αρμοδιοτήτων δημιουργώντας προστριβές και συγκρουσιακό κλίμα (π.χ. Ο χρόνος συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, ο χρόνος συναντήσεων εκπαιδευτικών με γονείς, ο χρόνος επίδοσης της βαθμολογίας, η λειτουργία των σχολείων όταν δεν έχουν καλυφθεί τα λειτουργικά κενά), και την καθιέρωση ενός σαφούς καθορισμένου πλαισίου λειτουργίας, όπου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας θα είναι καθορισμένα με ακρίβεια και σαφήνεια.
  4. Καλεί την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ  να προχωρήσει άμεσα στη δραστική μείωση του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών, τη μείωση του ωραρίου των Υποδιευθυντών ώστε να είναι σε θέση  να συνεπικουρούν ουσιαστικά το έργο των Διευθυντών καθώς και στην τοποθέτηση δεύτερου Υποδιευθυντή και γραμματειακής υποστήριξης στα 12/θεσια και άνω σχολεία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

            Γεώργιος Ανδριάς                                                                    Νικόλαος  Μακεδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου