Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Εκδοση του ν. 4275/14 (Α 149) - "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/07) - Επιλογή προισταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου