Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16...ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ & Π.Δ.Ε.
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2015-16 ΚΑΙ ΤΟ 2014-15


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ & Π.Δ.Ε.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 2015-16
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 2014-15
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
(ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)
1.066
586
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
(ΣΥΝΟΔΟΙ Ε.Β.Π./ΣΧ. ΝΟΣ.)
725
438
ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
353
220
1 & 2 Π.Δ.Ε.( + 6 επιπλέον)
(350 + 105 + 6)
461
-
 ΣΥΝΟΛΟ
2.605
1.244

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞATOMIΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)...2015-16
Επιμέλεια: Βασίλης Βούγιας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΕΚΠ/ΚΟΙ Ε.Α.Ε. Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΚΟΙ Ε.Α.Ε. Β/ΘΜΙΑΣ
Ε.Ε.Π.
Ε.Β.Π.
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ
139
124
72
28
363
ΑΤΤΙΚΗΣ
0
0
7
0
7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
82
64
38
17
201
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
136
144
105
45
430
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
0
0
0
0
0
ΗΠΕΙΡΟΥ
30
60
34
17
141
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
80
76
100
30
286
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
51
44
46
22
163
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
245
281
170
63
759
ΚΡΗΤΗΣ
138
157
75
50
420
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
0
0
7
0
7
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
92
73
75
33
273
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
118
0
17
15
150
ΣΥΝΟΛΟ
1.111
1.Ο23
746
320
3.200

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ -ΣΥΝΟΔΟΙ Ε.Β.Π./Ε.Ε.Π.-ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ)...2015-16
Επιμέλεια: Βασίλης Βούγιας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΕΚΠ/ΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ
Ε.Α.Ε.
ΕΚΠ/ΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ
Ε.Α.Ε.
Ε.Ε.Π.
(ΣΧΟΛ.ΝΟΣ)
Ε.Β.Π.
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ
149
20
0
0
169
ΑΤΤΙΚΗΣ
388
176
0
0
564
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
61
11
0
0
72
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
107
24
12
0
143
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
71
24
5
8
108
ΗΠΕΙΡΟΥ
81
13
0
0
94
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
101
28
0
0
129
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
69
10
0
0
79
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
573
72
20
88
753
ΚΡΗΤΗΣ
307
71
15
0
393
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
43
31
0
0
74
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
109
18
0
0
127
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
105
16
7
0
128
ΣΥΝΟΛΟ
2.164
514
59
96
2.833

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΣΥΝΟΔΟΙ Ε.Β.Π./Ε.Ε.Π.-ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ)
 ΜΕΣΩ ΠΕΠ...2015-16
Επιμέλεια: Βασίλης Βούγιας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ε.Ε.Π.
(ΣΧΟΛ.ΝΟΣ.)
Ε.Β.Π.
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ
6
40
46
ΑΤΤΙΚΗΣ
25
160
185
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
15
18
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
0
25
25
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
0
0
0
ΗΠΕΙΡΟΥ
5
10
15
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
8
38
46
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
4
12
16
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
0
84
84
ΚΡΗΤΗΣ
0
53
53
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
14
17
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
6
35
41
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
0
25
25
ΣΥΝΟΛΟ
60
510
570

                                             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Ε.Δ.Ε.Α.Υ./ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)...2015-16
Επιμέλεια: Βασίλης Βούγιας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ε.Ε.Π.
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ
27
ΑΤΤΙΚΗΣ
7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
25
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
35
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
0
ΗΠΕΙΡΟΥ
25
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
25
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
25
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
70
ΚΡΗΤΗΣ
40
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
7
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
40
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
27
ΣΥΝΟΛΟ
353

1ον - Συνολικά οι Πιστώσεις για Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2015-16 κατανέμονται ανά Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ως ακολούθως:
·         746 Ε.Ε.Π. και 320 Ε.Β.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε.- («Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»)
·         343 Ε.Ε.Π. για Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. – («Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» )
·         606 Ε.Β.Π και 119 Σχολικοί Νοσηλευτές για Συνοδοί μαθητών σε Γενικά Σχολεία – («Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»)
2ον - Συνολικά οι πιστώσεις για εκπαιδευτικούς σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2015-16  ήταν  2.127, εκ των οποίων 1. 104 για την Α/θμια εκπαίδευση και 1.023 για τη Β/θμια εκπαίδευση. – («Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»)
3ον - Συνολικά οι πιστώσεις για την Παράλληλη Στήριξη (Εκπαιδευτικοί Α/θμιας 2.164, Β/θμιας 514, Ε.Β.Π. 606, Σχολικοί Νοσηλευτές 119)  ήταν 3.403,– («Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»).

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1ο Π.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
 ΑΤΤΙΚΗΣ
223
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
39
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
46
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
42
ΣΥΝΟΛΟ
350

2ο Π.Δ.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗΣ
3
ΑΤΤΙΚΗΣ
62
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
11
ΗΠΕΙΡΟΥ
1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4
ΚΡΗΤΗΣ
5
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
3
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
4
ΣΥΝΟΛΟ
105

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΟ 1ο Π.Δ.Ε ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.900 πιστώσεις έλαβε η Α/θμια Εκπαίδευση
1.400 πιστώσεις έλαβε η Β/θμια Εκπαίδευση
350 πήγαν για  προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε και
350 για προσλήψεις Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΟ 2ο Π.Δ.Ε ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ....http://seepea-stella.blogspot.gr/2015/11/2_30.html


 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ:

  ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ: https://xenesglosses.eu/2016/07/proslipsis-anapliroton-sti-geniki-ekpedefsi-athmia-vthmia/

Βασίλης Βούγιας
17/7/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου