Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ...ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ...ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ή ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΝ ΙΣΧΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α & ΠΙΝΑΚΑΣ Β ?

Η Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π. για το 2016-17 θα έχει μια ακόμη αλλαγή σε σχέση με την του 2015-16.
 Υπάρχει διαφορετική διατύπωση της μοριοδότησης των μεταπτυχιακών τίτλων, η οποία αφορά σε όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π., ενώ στην περσινή είχαμε ξεχωριστή μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων για τον κλάδο ΠΕ23-Ψυχολόγων και επιπροσθέτως φέτος πιθανά να έχουμε έναν Πίνακα, αντί για Πίνακα Α και Πίνακα Β πέρσι, που θα αφορά στον κλάδο ΠΕ23-Ψυχολόγων, με την επισήμανση βεβαίως πως..." Για τον ανωτέρω κλάδο προτάσσονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή την Σχολική Ψυχολογία."...
Βέβαια σε άλλο σημείο της Υ.Α. αναφέρεται:
" Ειδικά για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων, βάσει των τυπικών προσόντων του κλάδου τους και σε εφαρμογή της με αριθμό 458/2011 Γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ., Τμήμα Γ΄, συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες κατάταξης Α και Β. «Κύριος πίνακας Α» στον οποίο
περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο (ειδίκευση) στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία και «Επικουρικός πίνακας Β» στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία.
Η κατάταξη των υποψηφίων σε κάθε πίνακα ξεχωριστά, θα γίνει σύμφωνα με το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν από τα Ακαδημαϊκά κριτήρια ,την Προϋπηρεσία και τα Κοινωνικά κριτήρια του παρόντος άρθρου. Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Α. Ακαδημαϊκά".

Θα δούμε αύριο...


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ( ΦΕΤΙΝΗ Υ.Α. 2016-17)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ(ΠΕΡΣΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2015-16)
Βασίλης Βούγιας
20/7/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου