Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με επίσημο έγγραφό της με ημερομηνία 18/06/2018 και αριθμό Πρωτοκόλλου 111 ζητούσε να λάβει επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία από το αρμόδιο τμήμα του Υ.Π.Π.Ε.Θ. σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων συναδέρφων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. (μόνιμων και αναπληρωτών) που υπηρετούν αυτή τη χρονική περίοδο σε σχολικές μονάδες Γενικής, Ειδικής Εκπαίδευσης, στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. καθώς και συνάδερφοι Ε.Ε.Π. που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς (Π.Δ.Ε., Υπουργεία, Πολιτικά Κόμματα).
Η επίσημη απάντηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ε..Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.Π.Π.Ε.Θ. ήρθε σήμερα και την παραθέτουμε:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου