Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

Σχετικά με τη συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. στις 26/7/2018


Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26/7/2018
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 26  Ιουλίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.      Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
2.      Συζητήθηκαν αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011. Το ΚΥΣΔΕ κατά πλειοψηφία εισηγήθηκε την απόσπαση 107 εκπαιδευτικών. Η κατανομή τους έχει ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ
ΠΕ01
8
ΠΕ02
26
ΠΕ03
17
ΠΕ04.01
11
ΠΕ04.02
8
ΠΕ04.04
3
ΠΕ05
4
ΠΕ06
5
ΠΕ07
1
ΠΕ08
2
ΠΕ11
4
ΠΕ78
1
ΠΕ80
6
ΠΕ79.01
1
ΠΕ81
1
ΠΕ86
9
3.      Συζητήθηκαν 25 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 2 του ν.4547/2018. Για τις μετατάξεις αυτές ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996. Τελικά μετατάσσονται 8 εκπαιδευτικοί ως εξής: 1 θέση ΠΕ01, 4 θέσεις ΠΕ86, 1 θέση ΠΕ87.02, 1 θέση ΠΕ87.03 και 1 θέση ΠΕ88.01.
4.      Απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη 1 ένσταση για μετάταξη από τη Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση. Μειοψηφήσαμε ζητώντας να θεωρηθούν εμπρόθεσμες όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και 2 ημέρες πριν τη διενέργεια των μετατάξεων.
5.      Αποδεσμεύτηκε 1 εκπαιδευτικός για μετάταξη στην εκκλησιαστική εκπαίδευση
6.      Αποδεσμεύτηκε 1 εκπαιδευτικός που ζητά μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης αποδέσμευσης για μετάταξη. Τέλος έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης μετάταξης.
7.      Εγκρίθηκε 1 απόσπαση εκπαιδευτικού στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018.
8.      Σχετικά με τις ενστάσεις επί των αποσπάσεων έγινε συζήτηση για διάφορα ζητήματα. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές από τις παρακάτω περιπτώσεις. Αρχικά συζητήθηκαν 5 ενστάσεις επί των αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1.
9.      Συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν 4 ενστάσεις εκπαιδευτικών που είχαν αιτηθεί την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ως πολύτεκνοι.
10.  Απορρίφθηκε 1 ένσταση επί των αποσπάσεων σε Καλλιτεχνικά σχολεία.
11.  Απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού για εκπρόθεσμη αίτηση απόσπασης. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού που ζητούσε να ενταχθεί στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις.
12.  Συζητήθηκαν 15 ενστάσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1 ένσταση. Παράλληλα απορρίφθηκαν 3 ενστάσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων.
13.  Έγιναν  δεκτές  2 ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία.
14.  Έγιναν δεκτές 1 ανάκληση απόσπασης κατά προτεραιότητα και 1 τροποποίηση απόσπασης κατά προτεραιότητα.
15.  Έγιναν δεκτές 16 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν σε φορείς.
16.  Έγιναν δεκτές 33 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν με θητεία σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ.
17.  Συζητήθηκαν 21 ενστάσεις επί των αποσπάσεων. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές.
18.  Συζητήθηκαν 49 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 12 και εγκρίθηκαν οι 37. Ζητήσαμε να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης των εκπαιδευτικών.  
19.  Σχετικά με τη Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών, σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη 14 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ προτίμησης. Μέσα την ίδια προθεσμία (14 Αυγούστου) οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αποσπαστεί δύνανται να αιτηθούν τροποποίηση απόσπασης, ζητώντας την επανεξέταση της αίτησης τους και δηλώνοντας έως και 5 προτιμήσεις. Η τροποποίηση απόσπασης αφορά στις αποσπάσεις  από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). Είναι αυτονόητο ότι το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) αρχικής απόσπασης δεν μπορεί να δηλωθεί εκ νέου και ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίτησης επανεξέτασης ισχύει η αρχική απόφαση απόσπασης. Τέλος μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις απόσπασης.
20.  Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Παρασκευή 24/8/2018  μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης όπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί από το ΚΥΣΔΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ:Η συζήτηση επί των αιτήσεων αυτών που θα υποβληθούν το επόμενο διάστημα θα γίνει στις επόμενες συνεδριάσεις  του ΚΥΣΔΕ στις 22 & 28 Αυγούστου.
21.  Οι τροποποιήσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης αφορούν αποκλειστικά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). Δεν αφορούν αποσπάσεις σε φορείς που δεν εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ, ούτε νέες αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι ενστάσεις, οι επανεξετάσεις και οι ανακλήσεις αφορούν στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία
22.  Η συζήτηση επί των ζητημάτων της Β΄ φάσης αποσπάσεων  θα γίνει από τις 22 Αυγούστου και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αιτήσεων.
23.  Για την καλύτερη ενημέρωσή των εκπαιδευτικών, σας παραθέτω τις βάσεις επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις της Α΄ φάσης.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 26/7/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου