Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Παράταση Αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ στο Ι.Ε.Π., τετραετούς θητείας, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/26-7-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 7176/29-6-2018 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης»

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η
31η Ιουλίου 2018 (ώρα 13:00).

Οι συνεντεύξεις υποψηφίων, ως μέρος της αξιολογικής διαδικασίας, θα διεξαχθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018. Με επόμενη ανακοίνωση θα κοινοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.


Από το Τμήμα Προσωπικού
και Γραμματειακής Υποστήριξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου