Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

 

Τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στην Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Ανακοινώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Βορείου Αιγαίου οι Τελικοί Αναμορφωμένοι Πίνακες Δεκτών Υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής, καθώς και οι Τελικοί Πίνακες Μη Δεκτών Υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά ,  σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υπουργική Απόφαση, την αριθ.Φ.351.1/7/114481/Ε3/6-7-2018 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. τις διατάξεις του Ν. 4547/2018  και οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. 3681/21-6-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου,  όπως αυτοί καταρτίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής της 12ης -7-2018  (1/12-7-2018 πράξη) και αναμορφώθηκαν μετά την εκδίκαση των εντάσεων των υποψηφίων κατά τις συνεδριάσεις της 19ης -7-2018  (2/19-7-2018 πράξη ) και της  30ης -7-2018  (3/30-7-2018 πράξη).
Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου  ανακοινώνεται  ότι  οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018. Το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4547/2018, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή των αξιολογικών πινάκων
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου