Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους, ήτοι:
από Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00
Οι ενστάσεις υποβάλλονται: α) ιδιοχείρως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α, Πάτρα (1ος όροφος), ή β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): pdede@sch.gr (Θα αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής και αρ. πρωτοκόλλου στον αποστολέα) ή γ) με τηλεομοιοτυπία (fax): 2610 362421 & 2610 362410.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου