Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: Ορισμός χώρου και ημερομηνιών πρόσκλησης σε συνέντευξη υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Π. & Δ. Εκπ/σης για το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου