Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την εκδίκαση ενστάσεων κατά των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και αναπροσαρμογή των οικείων πινάκων – Πράξη 3η/27-07-2018 - αναρτούμε:
  1. Τροποποιημένους Προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, Δασκάλων και Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία
  2. Τροποποιημένο Προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Κοινών Κλάδων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία
  3. Τροποποιημένο Προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι ως αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων κατά των τροποποιημένων πινάκων, μόνο στο μέρος που αφορά σε αλλαγές σε σχέση με τους Προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς Πίνακες ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, όπως αυτοί συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Επιλογής – Πράξη 2η/20-07-2018 – για τις οποίες δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις, τάσσεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 30-07-2018 έως και 01-08-2018.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης ιδιοχείρως (τέρμα Σισμάνογλου, 691 33 Κομοτηνή) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( emali: pdeamthr@sch.gr)  ή με τηλεομοιοτυπία (2531083555).

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
1).ΤΡΟΠ-ΠΡΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ.pdf
2).ΤΡΟΠ-ΠΡΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΟΙΝΩΝ.pdf
3).ΤΡΟΠ-ΠΡΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ.pdf
4).ΤΡΟΠ-ΠΡΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου