Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Σχετικά με τις συνεντεύξεις υποψηφίων για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)


Ανακοίνωση διενέργειας συνεντεύξεων υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται ότι, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας», οι συνεντεύξεις υποψηφίων, ως μέρος της αξιολογικής διαδικασίας, θα διεξαχθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.
Με επόμενη ανακοίνωση θα κοινοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου