Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Tελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες για απόσπαση στο εξωτερικό

Αναρτάται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 128213/Η2/26-7-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΡΛ4653ΠΣ-ΟΜΠ) Υπουργική Απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου