Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
ΑΘΗΝΑ, 26/7/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

            Σήμερα Πέμπτη 26 Ιουλίου έγινε τηλεφωνική επικοινωνία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με τη Γενική Διευθύντρια του Α.Σ.Ε.Π. κα Καλλιόπη Στάγκα. Η συνομιλία μας επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα και δόθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις:
1)     Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων των υποψηφίων αναπληρωτών του Ε.Β.Π. έχουν αποσταλεί στις περισσότερες Π.Δ.Ε. (Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου & Στερεάς Ελλάδας) και πολύ σύντομα θα αποσταλούν και στις υπόλοιπες. Προσδιόρισε δε ως καταληκτική ημερομηνία τη 10η Αυγούστου.

2)     Σε σχέση με τους οριστικούς πίνακες του Ε.Ε.Π. έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία των ενστάσεων. Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών ενστάσεων ανέρχεται στις 613 και για τις 13 Π.Δ.Ε. Η κα Στάγκα μας διαβεβαίωσε ότι όλες οι δυνάμεις του Α.Σ.Ε.Π., όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα δοθούν στο να βρίσκεται τόσο το Ε.Ε.Π. όσο και το Ε.Β.Π. στις θέσεις τους από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

3)     Σε σχέση με τις αιτήσεις θεραπείας για όσους συναδέρφους έχουν απορριφθεί ή και θα απορριφθούν από τους οριστικούς πίνακες, αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα και ταχυδρομικά στο Α.Σ.Ε.Π. (καθώς δεν υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα ούτε συγκεκριμένη φόρμα αίτησης). Δεν απαιτείται η πληρωμή παράβολου και είναι σημαντικό να συνοδεύεται από πρόσθετα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδικαστεί, διότι σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται. Δε μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς το χρονικό διάστημα που θα απαντηθούν οι αιτήσεις θεραπείας, αν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση των οριστικών πινάκων και για το Ε.Ε.Π.

4)     Δεν εστάλη καμία διευκρινιστική οδηγία από το Υ.Π.Π.Ε.Θ. μέχρι σήμερα παρά μόνο σε ότι αφορούσε τα δύο πρώτα κουτάκια της Υπεύθυνης Δήλωσης που θεωρήθηκαν από το Υπουργείο προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία των αιτήσεων πρόσληψης. Σε σχέση με το αποδεικτικό Ελληνομάθειας ή με τη μη προσκόμιση του πρωτότυπου ξενόγλωσσου πτυχίου η κυρία Στάγκα μας ενημέρωσε ότι η κάθε περίπτωση θα εξεταστεί εξατομικευμένα με βάση τα επιχειρήματα που επικαλείται ο κάθε υποψήφιος στην ένσταση που έχει καταθέσει και δεν υπάρχει κάποια γενική οδηγία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου