Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Live: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (4η συνεδρίαση-β΄ ανάγνωση)


Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ανάγνωση) - https://parltv.live.grnet.gr/webtv/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου