Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ21 - ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ   Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38 τ. Α'/2-3-2018)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου