Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

«Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» - Eπανίδρυση Διακρατικού Π.Μ.Σ. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης


ΦΕΚ B 2930 - 20.07.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.07.2018 Σελίδες 12 (37115 - 37126)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου