Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι στη Μυτιλήνη σήμερα 27 Ιουλίου 2018 σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018) Υ.Α. και κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 22997//01/2018/18-7-2018 εγγράφου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ’αριθμ. 820/2018 Απόφαση Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης αυτών, καταρτίστηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για το διδακτικό έτος 2018 -19. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/ της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου