Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Αναστέλλεται προσωρινά η έκδοση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2018 για 1.116 θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2018
Γνωστοποιείται ότι, ύστερα από το υπ’ αριθ. πρωτ. 923/21.12.2018 έγγραφο-αίτημα του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλεται προσωρινά η έκδοση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2018, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Με την επανεκκίνηση της ως άνω διαδικασίας θα εκδοθεί σχετική Ανακοίνωση προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δείτε την Προκήρυξη -  Πίνακας Θέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου