Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη 11Κ/2018 με θέσεις Κοινων. Λειτουργών, Εργοθεραπευτών, Φυσικ/τών, Νοσηλευτών, Διοικητικών κ.α. σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2018
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου