Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» - Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ.(Κάθε χρόνο δημοσιεύεται αυτό το Φ.Ε.Κ., δεν τίθεται θέμα με τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών)
ΦΕΚ A 220 - 28.12.2018 Σελίδες 2 (11729 - 11730)

Σχόλιο: Σχετικά με τους , σε σχέση με τις αποχωρήσεις, για το 2019 θα ισχύσει το 1:1, ενώ για το 2018 ισχύει το 1:3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου