Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 42 «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 42 «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ», της με αριθμ. Φ90380/25916/ 3294/2011 (ΦΕΚ 2456Β΄/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 1-11-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4898/2018) κοινή υπουργική απόφαση

ΦΕΚ B 5704 - 19.12.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 24.12.2018 Σελίδες 8 (67043 - 67050)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου