Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσληψεις Κοινωνικών Λειτουργών - Ψυχολόγων - Λογοθεραπευτών - Εργοθεραπευτών - Φυσικοθεραπευτών - Γυμναστών - Κοινωνικών Φροντιστών κ.α σε τέσσερις(4) Δήμους


 Δήμος Αθηναίων

Γνωστοποιείται η σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά δύο (2) άτομα, για την υλοποίηση του προγράμματος “Employment enhancement and social services integration in Athens
Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@), για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», ως συμπράττων φορέας , του επικεφαλής Εταίρου Δήμου Αθηναίων όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για την κάθε ειδικότητα χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/05/2019.

Ειδικότητες:

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ως Συντονιστής των στελεχών Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης (case handler coordinator)
ΠΕ Ψυχολόγων ως Στέλεχος Υποδοχής/εξυπηρέτησης (case handler 2)


********************************************************************************
Δήμος Νέας Προποντίδας

Ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας και Παράρτημά της για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (περίοδος 2018-2019)", που αφορά την στελέχωση των Δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς.*
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων: Από Τρίτη 8 Ιανουαρίου έως και Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

********************************************************************************

Δήμος Λαγκαδά

ΣΟΧ-2/2018 πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) για την περίοδο 2018-2019
Ο Πρόεδρος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. κ. Μάρκου Δημήτριος 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
την πρόσληψη δεκατριών (13) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα υλοποιήσουν τα  Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2018-2019 έως 31/7/2019 σύμφωνα με τους όρους του Οργανωτικού Πλαισίου των ΠΑγΟ (ΦΕΚ 1774 – ΤΕΥΧΟΣ 2ο – 17.07.2016). 
Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.


*********************************************************************************
 Δήμος Ερμιονίδας

 Από τον Δήμο Ερμιονίδας γνωστοποιείται η πρόσληψη 14 ατόμων για τρία Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης του δήμου Ερμιονίδας με σύμβαση ΙΔΟΧ έως 31/8/2019.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου