Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ


Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2018-2021

ΦΕΚ A 219 - 28.12.2018 Σελίδες 20 (11709 - 11728)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου