Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Ουσιαστική Διαβούλευση ΤΩΡΑ για μια δίκαιη διαδικασία διορισμού εκπαιδευτικών - Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
              
                    ΑΘΗΝΑ, 28/12/2018
                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 223
                                                                                                 
                                                                                                                                       ΠΡΟΣ
·         Τον Υπουργό ΥΠ.Π.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
·         Την Υφυπουργό ΥΠ.Π.Ε.Θ. κα Μερόπη Τζούφη
·          Τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό
          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
·         Στους Περιφερειακούς Συλλόγους και στα μέλη τους
·         Στα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων
ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ  ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.»
            
         Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να αποσύρει τάχιστα το προτεινόμενο σχέδιο διορισμού, που ανατρέπει τους πίνακες και τις ζωές των συναδέρφων αναπληρωτών με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί και να προκληθεί ένας ουσιαστικός και χωρίς προκαταλήψεις διάλογος μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., των συνδικαλιστικών και των επιστημονικών φορέων, αλλά και των ίδιων των αναπληρωτών.
            Πριν λίγους μήνες ο Υπουργός Παιδείας δήλωνε με έμφαση ότι θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των αναπληρωτών και τους ευχαριστούσε για την προσφορά τους στις δομές της Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, χωρίς να έχει γίνει καμία συνάντηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με τον Υπουργό Παιδείας (παρότι επιμόνως εζητείτο από την πλευρά της Ομοσπονδίας),  την  παραμονή των  Χριστουγέννων το Υπουργείο έδωσε  στη δημοσιότητα τα κριτήρια των διορισμών, ανακοινώνοντας και μια προσχηματική διαδικασία διαβούλευσης μέσα από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  όπου πολλά σχόλια έπειτα από καταγγελίες συναδέρφων είτε «κατέβαιναν» είτε δε δημοσιοποιούνταν.
            Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην υπερμοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων σε σχέση με ότι ίσχυε στην περσινή εγκύκλιο των αναπληρωτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας συνάδερφος αναπληρωτής με 70 μήνες προϋπηρεσία χωρίς μεταπτυχιακό με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» θα βρεθεί πιο χαμηλά στον αξιολογικό πίνακα συγκριτικά με έναν συνάδερφο με 20 μήνες προϋπηρεσία που κατέχει και διδακτορικό και μεταπτυχιακό και βαθμό πτυχίου «Λίαν καλώς». Πού είναι λοιπόν η έμπρακτη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών κύριε Υπουργέ; Από πότε τα ακαδημαϊκά προσόντα έχουν μεγαλύτερη αξία από την καθημερινή εμπειρία τόσων ετών με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
            Επιπλέον, η παιδαγωγική επάρκεια που το Υπουργείο Παιδείας υποχρέωσε αρκετούς από τους συναδέρφους μας να την αποκτήσουν αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο και κάνοντας μεγάλες οικονομικές θυσίες,  ενώ θεωρείται στο άρθρο 2-παράγραφος 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου διορισμού πρόσθετο προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. , ωστόσο δε μοριοδοτείται. Ζητούμε ως Ομοσπονδία την άρση αυτής της αδικίας είτε με την πρόταξη όσων συναδέρφων μας διαθέτουν την απαιτουμένη παιδαγωγική επάρκεια (ως ίσχυε μέχρι τώρα) είτε με τη γενναία μοριοδότησή της από τη στιγμή μάλιστα που μοριοδοτούνται σεμινάρια τουλάχιστον 300 ωρών με 4 μονάδες.
            Καμία αναφορά δε γίνεται σε σχέση με τη συνάφεια των μεταπτυχιακών του Ε.Ε.Π.,  του δεύτερου πτυχίου του Ε.Ε.Π. και του δεύτερου τίτλου σπουδών του Ε.Β.Π. ως προς τον κλάδο και ως προς την ειδική αγωγή. Θα μπορεί δηλαδή ένας υποψήφιος με μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο ή δεύτερο τίτλο σπουδών μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης να λάβει πρόσθετα μόρια; Και είναι δίκαιο και αξιοκρατικό αυτό κύριε Υπουργέ; 
Η δυνατότητα για όσους υποψηφίους διέθεταν πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille να προσληφθούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Κωφών και Βαρήκοων και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Τυφλών και Αμβλυώπων αντίστοιχα δεν δίδεται στο παρόν σχέδιο. Ζητούμε ως Ομοσπονδία να περιληφθεί αυτή η διάταξη όπως ακριβώς ήταν διατυπωμένη στη περσινή εγκύκλιο πρόσληψης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Κωφών και Βαρήκοων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι η γνώση της Νοηματικής Γλώσσας και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. η γνώση της Γραφής Braille που πρέπει να αποδεικνύονται με τα κάτωθι πιστοποιητικά»).
Σε σχέση με τα κοινωνικά κριτήρια ουσιαστικά αποκλείονται οι περισσότεροι συνάδερφοι μας Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία, όταν το Υπουργείο ζητά πιστοποιητικό μόνιμης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ μη λαμβάνοντας υπόψη του ότι αυτό αφενός μεν χορηγείται σε ελάχιστο αριθμό παθήσεων αφετέρου δε τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοσή του.
            Επίσης για μία ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεχάσει το Ε.Β.Π. από τη διαδικασία των μετατάξεων. Ζητούμε λοιπόν να συμπεριληφθεί στο άρθρο 12 και το Ε.Β.Π. σε ότι αφορά το δικαίωμά του στο να μεταταγεί, με το καθεστώς που θα ισχύσει για τους εκπαιδευτικούς και για το Ε.Ε.Π.
            Μας προκαλεί αρνητική έκπληξη το γεγονός ότι οι πίνακες και για τους μόνιμους διορισμούς και για τους αναπληρωτές θα «κλειδώσουν» για 2 έτη και οι συνάδελφοι μας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα που θα αποκτήσουν σε αυτή τη χρονική περίοδο. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι κατηγορηματικά αντίθετη και σε αυτή τη διάταξη και αντιπροτείνει οι αξιολογικοί πίνακες να ανανεώνονται ανά διδακτικό έτος, όπως ισχύει έως σήμερα και να έχει ο κάθε συνάδερφος-υποψήφιος τη δυνατότητα να καταθέσει όποιον καινούριο τίτλο σπουδών αποκτά.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. απαιτεί την προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ( δε συναινεί στο όριο των 120 μηνών), που πρέπει να αποτελέσει το κυρίαρχο κριτήριο διορισμού και τα ακαδημαϊκά κριτήρια να έχουν σαφώς μικρότερη μοριοδότηση σε σχέση με την εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει άμεσα το προτεινόμενο σχέδιο διορισμού και να καλέσει σε διάλογο τις τρεις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. & Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) για να γίνει μια ουσιαστική διαβούλευση σε σχέση με ένα τόσο μείζον θέμα όπως είναι τα κριτήρια διορισμού, που αφορά στο επαγγελματικό «αύριο» χιλιάδων συναδέρφων.
Τέλος καλούμε τους Περιφερειακούς Συλλόγους να βρίσκονται σε αγωνιστική εγρήγορση, διότι οι κινητοποιήσεις μας θα κλιμακωθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα μέχρι ότου επιτευχθεί η απόσυρση αυτού του απαράδεκτου σχεδίου προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας.
                       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου