Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018

Ψήφισμα αναφορικά με την πρόταξη των Σχολικών Ψυχολόγων


 "Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Πρόταξη σχολικών ψυχολόγων

Τα τελευταία χρόνια πολλοί συνάδελφοι ψυχολόγοι ασκούν το επάγγελμα στην ειδική αγωγή είτε σε ΣΜΕΑΕ είτε σε ΚΕΔΔΥ - ΚΕΣΥ. Το Υπουργείο προσπαθεί να εκπαραθυρώσει πολλούς από αυτούς τους συναδέλφους προτάσσοντας έναντι αυτών τους σχολικούς ψυχολόγους, πολλοί εκ των οποίων δεν διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και σύνταξη ενιαίου πίνακα για όλους τους ψυχολόγους με καταμέτρηση όλων των προσόντων τους, χωρίς προτάξεις."

Δείτε το Ψήφισμα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου