Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Ενδοσχολικές Επιμορφωτικές Ημερίδες για το "Προσβάσιμο"σε 16 σχολεία


Δελτίο Τύπου Ι.Ε.Π.

 Διοργάνωση Ενδοσχολικών Επιμορφωτικών Ημερίδων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ:ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) και ειδικότερα τη Δράση 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» και το ΠΕ5.1 προβλέπεται η υλοποίηση είκοσι έξι (26) ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων εντός και εκτός Αθηνών.
Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες στην Αττική και στις πόλεις εκτός Αττικής, θα λάβουν χώρα στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες επελέγησαν μετά από δημοσίευση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
                      
Α/Α Σχολική Μονάδα Βαθμίδα Εκπαίδευσης Ημερομηνία Διεξαγωγής
1 4ο Δ.Σ. Χαϊδαρίου Α/θμια 16/01/2019
2 11ο Δ.Σ. Πειραιά Α/θμια 07/02/2019
3 1ο Δ.Σ. Νέου Ψυχικού Α/θμια 13/12/2018
4 6ο Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής Α/θμια 28/02/2019
5 123ο Δ.Σ. Αθηνών
90ο Δ.Σ Αθηνών
Α/θμια 17/01/2019
6 11ο Δ.Σ. Ελευσίνας Α/θμια 31/01/2019
7 2ο Δ.Σ. Νεμέας Α/θμια 13/02/2019
8

Δ.Σ. Ερατεινής Α/θμια 28/02/2019
9 16Ο Δ.Σ. Δράμας Α/θμια 22/02/2019
10 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγρινίου Β/θμια 24/01/2019
11 1ο 5/Θ Ειδικό Δ.Σ. Κομοτηνής Α/θμια 21/02/2019
12 Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης Β/θμια 04/03/2019
13 Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πάτρας Α/θμια 04/02/2019
14 10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης Α/θμια 23/01/2019
15 2ο Δ.Σ. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης Α/θμια 22/01/2019
16 1ο 12/Θ Δ.Σ. Αρχανών Ηρακλείου Α/θμια 07/03/2019

Ο χαρακτήρας των Ενδοσχολικών Ημερίδων είναι επιμορφωτικός.
Στόχος είναι αφενός, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των παραπάνω σχολικών μονάδων και η παρουσίαση του υλικού των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων που εκπονείται στο πλαίσιο της Πράξης, στα στελέχη της εκπαίδευσης και στους/στις εκπαιδευτικούς και αφετέρου η πιλοτική εφαρμογή του υλικού με σκοπό την ανατροφοδότηση των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων, ώστε να διαμορφωθεί η τελική βέλτιστη μορφή των παραδοτέων.
Επισημαίνεται ότι στις ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων, που δήλωσαν συμμετοχή.
Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου