Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

"Να αποσύρει το Υπουργείο το Σχέδιο Νόμου από την ηλεκτρονική διαβούλευση και να εγκαινιάσει άμεσα έναν ουσιαστικό διάλογο" - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Π.Ε.Σ.Ε.Α.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-Π.Ε.Σ.Ε.Α.-
Αρ. Απόφ.: 1482/1999 Πρωτοδικείου Αθηνών
Γούναρη 21 - 23, 18531 Πειραιάς
Τηλ.: 2651048830, 2104535235, 2105731768,
2104954478, 2610310545, 2321055184
Κινητά: 6977244295, 6944126716, 6977743862,
6932942156, 6937339323, 6932046005
Fax: 2651048830, 2105743966
E-mail: ds_pesea@yahoo.gr
http://www.pesea.gr
Πειραιάς, 27-12-2018
Αρ. Πρωτ.: 135


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
για τους μόνιμους διορισμούς στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α., αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Νέο Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεωρεί ότι η πρόταση του ΥΠΠΕΘ οι διορισμοί να γίνονται χωρίς γραπτό διαγωνισμό εναρμονίζεται με το πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών και των φορέων τους. Ωστόσο ένα Νομοσχέδιο για Μόνιμους Διορισμούς, στη σημερινή πολύπλοκη εκπαιδευτική πραγματικότητα με τις δεκάδες χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς πρέπει να αποτελεί προϊόν ουσιαστικού δημοκρατικού διαλόγου. Το ΥΠΠΕΘ, χωρίς διάλογο, κατέθεσε το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου όπου τα προτεινόμενα Κριτήρια για Μόνιμο Διορισμό των εκπαιδευτικών αλλά και για Διορισμό αυτών ως Αναπληρωτών (50% Ακαδημαϊκά και 50% Προϋπηρεσία με πλαφόν τους 120 μήνες) αποτελούν σοβαρό λόγο για την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου από την αμφισβητούμενη ηλεκτρονική διαβούλευση και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τους οργανωμένους πολιτικούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς.
Στο άρθρο 4 παράγρ. 3 και στο άρθρο 6 παράγρ. 2 του Σχεδίου Νόμου για τους Μόνιμους Διορισμούς Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, γίνεται επίκληση του καταργημένου άρθρου 16 του Ν. 3699/2008 (παράγρ.1) για να πετάξει στον Καιάδα εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται ρητά στο άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (παράγρ. 2 περιπτώσεις δδ) και εε).
Για λόγους δημοκρατικής νομιμότητας και πολιτικής ηθικής παραθέτουμε αυτούσιο το Άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (τχ Α΄ ΦΕΚ 159/06-09-2016) για να καταδείξουμε στην πολιτική ηγεσία ότι το Ελληνικό Κράτος έχει συνέχεια με συνταγματικούς και νομικούς κανόνες που δεν μπορούν να διαγραφούν, λόγω των έντονων πιέσεων που ασκούνται για να «κερδηθούν» κρίσιμα μόρια από μια μερίδα εκπαιδευτικών που παλεύουν με αλλότρια μέσα να εκτοπίσουν συναδέλφους που έχουν την προβλεπόμενη από το Νόμο 4415/2016 προϋπηρεσία. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (τχ Α΄ ΦΕΚ 159/06-09-2016), που αφορά τη «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», ορίζεται ρητά στην Παράγραφο 2. α) ότι η παράγρ.. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από: α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με: αα) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ».
εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α., θεωρεί ότι με βάση τη Συνταγματική θεώρηση, η εδραίωση της δημοκρατικής νομιμότητας επιτάσσει ότι ο διορισμός πρέπει να γίνεται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές και διδακτική εμπειρία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
Οι Δάσκαλοι, οι Νηπιαγωγοί και Καθηγητές που υπηρετούν σήμερα ως αναπληρωτές στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης επένδυσαν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο σε συγκεκριμένες επιλογές επιστημονικής επιμόρφωσης - μετεκπαίδευσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, με βάση τα θεσμικά δεδομένα της καθιερωμένης εκπαιδευτικής νομοθεσίας για την αποτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Κανένα Σχέδιο Νόμου δεν μπορεί να υποβαθμίσει και να διαγράψει ξαφνικά τα επιστημονικά προσόντα και την μακροχρόνια παιδαγωγική διαδρομή των Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Καθηγητών, ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρέτησαν και υπηρετούν στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Στο Σχέδιο Νόμου στο Άρθρο 6 Κριτήρια Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., στο εδάφιο Β. η Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία αναφέρεται γενικώς «πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία» αντί «πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη Ε.Α.Ε. στον οικείο κλάδο». Οποιοδήποτε επιχείρημα για να περάσει μια τέτοια ρύθμιση στο όνομα της φιλοσοφίας του «ενιαίου σχολείου», αγνοεί ότι το «ενιαίο σχολείο» αποτελεί το στόχο και απαιτεί δομικές αλλαγές του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος. A priori ρυθμίσεις που καταστρατηγούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, του ΕΕΠ και του ΕΒΠ αποτελούν φωτογραφικές ρυθμίσεις πελατειακής πρακτικής και νοοτροπίας.
Ένας Νέος Νόμος για τον Μόνιμο Διορισμό των Εκπαιδευτικών δεν μπορεί να βασίζεται σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν συγκεκριμένες διατάξεις του ν.3848/2010 ( παρ. 1 του άρθ. 9 του ν. 3848/2010 και ρυθμίσεις των παρ. 8 &9 του ίδιου άρθρου) πόσο μάλλον από μια Κυβέρνηση που το 2014 δεσμευόταν «…ότι θα καταργήσει…το νόμο 3848/2018 και δεν θα επικυρώσει εκ των υστέρων τετελεσμένα που απορρέουν από την εφαρμογή αυτού του αυταρχικού νομοθετικού πλαισίου».
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- διαπιστώνει ότι ένα σημαντικός αριθμός διατάξεων του σχεδίου νόμου συνάδει περισσότερο με κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, παρά με το διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών στις δομές της γενικής και της ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Περιορίζει την αξία και τη σημασία της προϋπηρεσίας και υποβαθμίζει το Πτυχίο με την αδιάκοπη άγρα προσόντων για την κάλυψη της λίστας κριτηρίων. Για αυτό ζητάμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
• να αποσύρει το Σχέδιο Νόμου από την ηλεκτρονική διαβούλευση και να εγκαινιάσει άμεσα έναν ουσιαστικό διάλογο με τους οργανωμένους πολιτικούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς,
• να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών στις δομές του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, και ως προς τους μόνιμους διορισμούς το 2019 των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στη δημόσια ειδική αγωγή και εκπαίδευση να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνολική Διδακτική Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στις δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.

      Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
 Μηνάς Ευσταθίου                                Λευτέρης Ρατσιάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου