Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - στα 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - στα Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας

 Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_996.html

Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_11.html

 Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_249.html

Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/2018.html

Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_883.html

 Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_224.html

 Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Θεσσαλίας-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_659.html

 Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/7-2018-7-2018.html

  Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_192.html

Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ιονίων Νήσων- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_17.html

Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κρήτης-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_7.html

Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/blog-post_640.html

 Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_218.html

 Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας -Διορισμός αιρετών μελών Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. -https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A664653%CE%A0%CE%A3-%CE%99%CE%93%CE%9E?inline=true -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/blog-post_978.html


 Διορισμός αιρετών μελών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. )-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_611.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου