Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

«Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational Technology and Human Resources) - Έγκριση Κανονισμού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


ΦΕΚ B 5833 - 27.12.2018 Σελίδες 12 (68419 - 68430)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου