Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ 10 Π.Δ.Ε. ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
 Του Βασίλη Βούγια

Ακολουθεί αναλυτικός Πίνακας* Απορριφθέντων υποψηφίων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π., ανά κατηγορία, από τις 10 Π.Δ.Ε. που σήμερα ανακοίνωσαν Προσωρινούς Πίνακες, πλην της Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ στην ιστοσελίδα της οποίας δεν μπόρεσα να βρω Πίνακα Απορριφθέντων...
Λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης ή και χωρίς Υ.Δ. είχαμε 55 απορριφθέντες, εκ των οποίων οι 35 από την Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.


ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19, ΑΠΟ 10 Π.Δ.Ε.- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/2018-19-10.html

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΥΠΟΨ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ 10 Π.Δ.Ε. ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/10.html

  ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΤΩΝ 10 Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19 ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/10-2018-19.html

 

 *ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Δ.Ε.

ΕΛΛΙΠΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ή ΧΩΡΙΣ Υ.Δ.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ Π.Δ.Ε.

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
-
3
1
1
2
-
-
7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
-
-
3
1
2
1
-
7
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔ.
4
-
4
-
7
2
2
19
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
8
1


6
1

16
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑ.
35
8
3
-
10
2
2
60
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-
-
-
-
-
1
-
1
ΚΡΗΤΗΣ
-
-
-
-
1
1
3
5
ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ
8
-
-
-
1
-
-
9
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
-
-
-
-
2
1
-
3
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΜΟΝΗ
-
-
-
-ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΜΟΝΗ
-
-
-
-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΜΟΝΗ
-
-
-
- ΣΥΝΟΛΟ
 55
 12
 11
2
 31
 9
 7
 127

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου