Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Οδηγίες από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις νέες αιτήσεις Αποσπάσεων εκπαιδευτικών


"Στο με αριθμ. 110303/Ε2/2-07-2018(ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓ) έγγραφό μας, επισημαίνεται ότι ο  έλεγχος και η επικύρωση των επανεξετάσεων – νέων αιτήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  από της Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. θα γίνει από 16 έως  21 Αυγούστου  2018.
Ωστόσο, για την καλύτερη επεξεργασία από την Υπηρεσία  αιτήσεων  που είναι  αμφισβητούμενες ως προς τη μοριοδότησή τους ή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών που αιτούνται την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ή υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019, να προβαίνετε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο, και εν συνεχεία, να αποστέλλετε  στα  email  ppe3@minedu.gov.gr (Π.Ε.) & dprb@minedu.gov.gr  (Δ.Ε) αντίστοιχα,  τις αιτήσεις αυτές για τις οποίες θα πρέπει να αποφανθούν τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ & ΚΥΣΔΕ) . 
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί σε μεταγενέστερο χρόνο, θα κληθείτε να δηλώσετε τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας, ΣΜΕΑΕ,  ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, της περιοχής αρμοδιότητάς σας με καταληκτική ημερομηνία για τις Δ/νσεις στις 21/08/2018 και τις Περιφερειακές Δ/νσεις αντίστοιχα στις 22/08/2018.
                Τέλος, εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν χειρόγραφη αίτηση απόσπασης ή επανεξέταση, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος (ΟΠΣΥΔ). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 
Από τη Διεύθυνση Διοίκησης  Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου