Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου