Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2013 Πράξη «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2013 Πράξη «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3, - Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ κου ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2013 ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου