Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.στουςΤομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:....Πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ.Θ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου