Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με  τον  Σύνδεσμο  Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ)  και την  Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ), διοργανώνουν από τον ερχόμενο Οκτώβριο σεμινάρια από στελέχη της αγοράς, σε νέους αριστούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στόχοι της δράσης «Από τη Μάθηση στην Πράξη», είναι :

ü  Η μεταφορά εμπειρίας σε συνδυασμό με πρακτικές γνώσεις.
ü  Η προετοιμασία για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών.
ü  Η δυνατότητα δικτύωσης στελεχών  εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ και  νέων με αντίστοιχα ενδιαφέροντα.

      Η δράση  θα γίνει  στην Αθήνα, σε συνεδριακές  αίθουσες του Υπουργείου Παιδείας, το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου  2013  και  δίνει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης  σε  50  νέες-ους  ηλικίας έως 35 ετών, (έτος γέννησης από  το 1978 και μετά)  με την προϋπόθεση να είναι απόφοιτοι  ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή Κολλεγίων  ( με ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,0 ) και κάτοχοι  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής  θεματικές ενότητες:
1.       Operations Management(πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών κ.α.)
2.       Εξωστρέφεια(εξαγωγές, τυποποίηση, μέσα προώθησης κ.α.)
3.       Quality Management( διασφάλιση ποιότητας, πρότυπα και φορείς πιστοποίησης)
4.       Sustainability( ΕΚΕ, φιλικές πρακτικές, αποτύπωμα άνθρακα)
5.       Innovation transfer(καινοτομία, έρευνα και διασύνδεση με την παραγωγή)
6.       Funding Opportunities( Ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, Τράπεζες κ.α.)
7.       Marketing Management(σχεδιασμός προϊόντων, κανάλια προβολής, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.)
8.       HR Management(δομή εταιρειών ,επιλογές συνεργατών, συστήματα αμοιβών κ.α.)
9.       Financial Management(αξιολόγηση επενδύσεων, στατιστική ανάλυση κ.α.)
10.   Start up Know how (Σχεδιασμός  και μορφές επιχειρήσεων)


Η θεωρητική κατάρτιση για κάθε μια θεματική ενότητα είναι  6 ώρες  και η πρακτική κατάρτιση   2 ώρες.
·         Συνολική διάρκεια : 80 ώρες
·         Ημέρα  και ώρες διεξαγωγής : Σάββατο ,  09:00 - 18:00
·         Ημερομηνίες διεξαγωγής : 5,12,19/10/2013 & 2,9,16,23,30/11/2013 & 7,14/12/2013
·         Ημερίδα έναρξης  : Παρασκευή 4/10/2013 ώρα 17:00-21:00
Δικαιολογητικά συμμετοχής
·         Αίτηση συμμετοχής.
·         Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας.
·         Φωτοαντίγραφο πτυχίου (όπου θα φαίνεται ο  βαθμός).
·         Φωτοαντίγραφο  Μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται, από σήμερα, Τρίτη 30.07.2013 έως και την Δευτέρα  16.09.2013 (ώρα 13:00):
1.Με επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Αχαρνών 417, Αγ. Ελευθέριος, ώρες: 09:00- 14:00, γραφείο 135), προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής, ή
2.Ηλεκτρονικά στο e-mail: s.kentistou@neagenia.gr, υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής.
Μετά το τέλος της δράσης θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Για περισσότερες  πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, www.neagenia.gr 
Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, 
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων:
Κεντηστού Σοφία   210-2599431, Νιτσάκης Θωμάς   210-2599332

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου