Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΘΛΙΒΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Διαπίστωση κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ΄/23-7-2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄)» 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΘΛΙΒΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου