Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Χορήγηση–Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 

Χορήγηση–Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 - Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών 

ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου