Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Εξεδόθη σε χρόνο ρεκόρ η Εφαρμοστική Εγκύκλιος από το ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ(ΔΙΠΠΙΔ/Β2/1/20845/24-7-13) με θέμα:"Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/13 "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-167 Α)"


 Θέμα: " Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013"Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες διατάξεις"
Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 167) ο νόμος 4172/13 με θέμα "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-167 Α)", με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα διαθεσιμότητας-κινητικότητας προσωπικού του Δημοσίου Τομέα...

Ολόκληρη η Εφαρμοστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Δ.Μ & Η.Δ, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Δ.Μ & Η.Δ Κυριάκος Μητσοτάκης και η οποία απεστάλη στις Γενικές Διευθύνσεις των Υπουργείων Δ.Μ & Η.Δ, Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΔΩ

́

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου