Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Με Προεδρικά Διατάγματα εφεξής οι απολύσεις Δ.Υ και οι αλλαγές σε φορείς του Δημοσίου - Χωρίς την έγκριση της Βουλής. Κατατέθηκε Τροπολογία στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα !!!

Τροπολογία από Κ. Μητσοτάκη και Γ. Στουρνάρα στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα-Δεν απαιτείται έγκριση της Βουλής, παρά μόνον η γνωμοδότηση του ΣτΕ

Με μία τροπολογία που έφεραν στη Βουλή οι υπουργοί Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Στουρνάρας και η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και οι αλλαγές σε φορείς του Δημοσίου, θα πραγματοποιούνται εφεξής με προεδρικά διατάγματα.
Η σχετική τροπολογία φέρει και την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Καλαφάτη, εφόσον συμπεριλήφθηκε στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Ουσιαστικά, με την τροπολογία παρακάμπτεται η Βουλή και επαφίεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει αν οι απολύσεις και οι αλλαγές στο Δημόσιο είναι συνταγματικές ή όχι.
Η γνωμοδότηση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, είναι απαραίτητη προκειμένου να υιοθετηθούν οι αποφάσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, θα είναι δυνατόν με προεδρικά διατάγματα να αντικαθίστανται ή να τροποποιούνται οι Οργανισμοί των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων αλλά και των ΝΠΔΔ, αλλά και να καταρτίζονται ενιαίοι οργανισμοί για κατηγορίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Ανάμεσα στα όσα θα προβλέπουν οι Οργανισμοί μπορεί να είναι και η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάμενων θέσεων που πλεονάζουν ή και η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους.

Η κατάρτιση των Οργανισμών θα βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Προβλέπεται, επίσης, ότι είναι δυνατόν με τα ίδια προεδρικά διατάγματα να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των προαναφερόμενων φορέων.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «η επιλογή του νομικού εργαλείου του προεδρικού διατάγματος για τη θέση σε ισχύ των νέων οργανισμών υπαγορεύεται από την ανάγκη της ευελιξίας και της ύπαρξης διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης ως προς την οργάνωσή της αλλά και από τη δικαιοκρατική εγγύηση προηγούμενου ελέγχου των Προεδρικών Διαταγμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας». 


protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου