Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Η Εγκύκλιος του Υπουργού Δ.Μ & Η.Δ με θέμα: Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλωνΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

-Επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης.
-Η πειθαρχική διαδικασία δεν αναστέλλεται εξ αιτίας της ποινικής δίκης.
-Αναστολή επιτρέπεται, και μόνο για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα(1) έτος υπό τη συνδρομή ειδικών προϋποθέσεων.
-Είναι σκόπιμο να επισημανθεί στα Πρωτοβάθμια
Πειθαρχικά Συμβούλια η υποχρέωση τηρήσεως 
βιβλίου πρωτοκόλλου.

-Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να 
 επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαβίβαση των 
ενστάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
τυπικής ακυρότητας.
-Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να 
 αποστέλλουν πλήρεις τους φακέλους
  των υποθέσεων,συνοδευόμενους
και από κατάλογο περιεχομένων εγγράφων,
άλλως υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα.
-Πρέπει, να αναφερθεί ότι, με σκοπό την 
 επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας
 προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες
για την ολοκλήρωση της.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου