Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Οι 55 αρμοδιότητες «Με εντολή Υπουργού» του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ


Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας
 και Θρησκευμάτων μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να
 υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»
 αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα 
 που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
 αφορούν στα ακόλουθα θέματα:...
Ακολουθούν 55 αρμοδιότητες
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ Κ. Αρβανιτόπουλου με θέμα: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου