Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π)   
 Στις 29 Μαρτίου 2011, το τότε Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, στο οποίο είχα την τιμή να είμαι Πρόεδρος, κατέθεσε υπόμνημα με αρ. πρωτ.59/29-03-2011 στο Υπουργείο Παιδείας με θέμα:


"Αναγκαίες αλλαγές στην εγκύκλιο των Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π)"Το εν λόγω υπόμνημα στο τέλος του, περιείχε και μια πρόταση που αφορούσε στη σύσταση Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών, ο οποίος θα έδινε το δικαίωμα στους συναδέλφους να υποβάλλουν αίτηση και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, πέραν της μιάς που έχουν δικαίωμα σήμερα.

Το Υπουργείο επικαλέσθηκε την μη ύπαρξη επαρκούς προσωπικού στη Δνση Ειδικής Αγωγής, το οποίο και θα μπορούσε να υποστηρίξει επαρκώς το περιεχόμενο της πρότασής μας και πρότεινε να την "ξαναδεί" στο προσεχές μέλλον.

Εμείς την δημοσιεύουμε ξανά σήμερα, με την επισήμανση πως ο ενιαίος πίνακας και η δυνατότητα που δίνει για αίτηση σε πολλές Περιφέρειες της χώρας, πέραν της μιάς επιλογής που ισχύει σήμερα, θα απομειώσει τις επιπτώσεις του ενδεχόμενου να μην υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου από τους υποψηφίους, οι οποίοι πιθανά θα φοβηθούν πως δεν θα έχουν πιθανότητες πρόσληψης σ αυτές τις Περιφέρειες, καθότι δεν εντάσσονται σε Προγράμματα ΕΣΠΑ, από τα οποία θα προκύψει και η πλειονότητα των προσλήψεων Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.

Βασίλης Βούγιας 
27/7/2013

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

...Όσον αφορά στην αναγκαιότητα σύστασης Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών η πρότασή μας είναι η εξής:ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΗ προκήρυξη που βγήκε φέτος για τους αναπληρωτές στα αθλητικά σχολεία ΤΑΔ-ΕΤΑΔ και η απόφαση κριτηρίων μοριοδότησης, είναι πανομοιότυπη με την αντίστοιχη των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ.
  Ο ενιαίος πίνακας συντάσσεται, μετά τη μοριοδότηση, πανελλαδικά, κατά ειδικότητα (αντίστοιχα για το ΕΕΠ και ΕΒΠ θα μπορούσε να γίνει το ίδιο) και με τελευταία στήλη περιοχή στην οποία έχει τα μόρια του εν ενεργεία προπονητή (αντίστοιχα της εντοπιότητας στο ΕΕΠ και ΕΒΠ). Το link είναι http://e-aitisi.sch.gr (πίνακες αναπληρωτών 2010 για τα ΤΑΔ ΕΤΑΔ.)
   Βάσει αυτού του ήδη υπάρχοντος λειτουργικού συστήματος είναι πολύ εύκολο να γίνει αντικατάσταση μόνο των επικεφαλίδων (επιστημονικό αντικείμενο, υπόλοιπα κριτήρια μοριοδότησης) από ένα πρωτοετή φοιτητή πληροφορικής.
   Να  τονίσουμε ακόμα ότι σε όλα τα γραφεία Δ/θμιας εκπαίδευσης, εδώ και 2 χρόνια, υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό υποβολής της αίτησης των καθηγητών ΠΕ11. Η διαδικασία γίνεται online και μπορεί να καταθέσει αίτηση, ο υποψήφιος, σε οποιοδήποτε γραφείο ανά την Ελλάδα και αυτή πάει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο, στο αντίστοιχο τμήμα, που συντάσσει και τους Πίνακες.
   Είναι πολύ απλό να γίνει  και ενισχύει και την πρόθεση να μπορεί να κάνει κάποιος υποψήφιος αίτηση, έχοντας ως επιλογή όλες τις περιφέρειες (όσες έχουν δικαίωμα και οι ΠΕ11), αφού οι πίνακες βγαίνουν αυτόματα την επόμενη μέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου