Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Εξαίρεση εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων από τη διαθεσιμότητα


Εξαίρεση εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/23-7-2013 )
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου