Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 28-01-2016


Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : «Γνωμοδότηση επί  αιτήσεων απόσπασης και ανάκλησης απόσπασης μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.»
Θέμα 2ο : «Γνωμοδότηση επί της αίτησης απόσπασης μόνιμου υπαλλήλου»
Θέμα 3ο : «Γνωμοδότηση επί αιτήσεων χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μελών Ε.Ε.Π.»
Θέμα 4ο: ««Γνωμοδότηση επί αιτήσεων άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

Θέμα 5ο: «Συζήτηση επί αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.Ε.Π.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου