Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Αριθμοί για την εκπαίδευση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

 Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση παρουσιάζονται στην έκδοση Δεκεμβρίου του  δημοσιεύματος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα». Στο δημοσίευμα αυτό παρατίθενται στοιχεία για τον αριθμό μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη σχολική διαρροή, ενώ οι στατιστικές περιλαμβάνουν και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Χαμηλά επίπεδα για τη σχολική διαρροή
Σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται η σχολική διαρροή  καθώς για το 2014 ανήλθε στο 9% όταν το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 19,3%. Σημειώνουμε ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη τον ευρωπαϊκό στόχο για σχολική διαρροή μικρότερη του 10% για το 2020.

Άτομα 18-24 ετών που εγκαταλείπουν το σχολείο
Έτος Ποσοστό Αριθμός
2014 9% 68.165
2013 10,1 76.342
2012 11,3 87.317
2011 12,9% 100.399
2010 13,5% 109.115
2009 14,9% 123.962
2008 15,1% 129.341
2007 15,2% 135.209
2006 15,7% 146.195
2005 16,7% 161.107
2004 17,9% 178.375
2003 19,3% 193.769

Αύξηση στον αριθμό ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο 37,2% διαμορφώθηκε για το  2014 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις γυναίκες το ποσοστό φθάνει το 41,6% ενώ στους άνδρες ανέρχεται σε 32,9%. Συγκριτικά με το 2013 οι πτυχιούχοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας αυξήθηκαν κατά 10.476.
Σύμφωνα με τη στρατηγική Europe 2020, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 - 34 με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 40%.

Άτομα 30 - 34 ετών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
2014 37,2% 289.336
2013 34,9% 278.660
2012 31,2% 253.144
2011 29,1% 241.102
2010 28,6% 242.341
2009 26,6% 227.470
2008 25,7% 221.396
2007 26,3% 224.616
2006 26,9% 228.184
2005 25,5% 216.689
2004 25,1% 212.777
2003 23,0% 192.544

Συνεχίζεται η αυξητική πορεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
Συνεχίστηκε και για το 2013-14 η αυξητική πορεία στον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς διαμορφώθηκε στις 36.572, καταγράφοντας αύξηση 8,56%. Αυτοί που έλαβαν το μεταπτυχιακό τους έφθασαν τους 9.231.
Αντίστοιχη με τα μεταπτυχιακά είναι και η πορεία των διδακτορικών φοιτητών, που το 2013-14 ανέρχονταν σε 23.795, καταγράφοντας αύξηση 3,77 ποσοστιαίων μονάδων.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι το 2013-14 καταγράφεται μείωση τόσο στον αριθμό των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων όσο και στον αριθμό των μαθητών συγκριτικά με το 2012-13. Αυτό αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2012-2013 2013-2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 13155 12877
ΜΑΘΗΤΕΣ 155451 151019
ΣΧΟΛΕΙΑ 5309 5161
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2012-13 2013-2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 61726 61582
ΜΑΘΗΤΕΣ 588832 586111
ΣΧΟΛΕΙΑ 4350 4313
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2012-13 2013-2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 39800 35908
ΜΑΘΗΤΕΣ 299571 291458
ΣΧΟΛΕΙΑ 1659 1625
ΛΥΚΕΙΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2012-13 2013-2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 25012 22183
ΜΑΘΗΤΕΣ 225189 222441
ΣΧΟΛΕΙΑ 1155 1145


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου