Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

"Παραλείψεις στους δικαιούμενους επιδόματος θέσης ευθύνης στο χώρο της εκπαίδευσης"...ΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή από τον Θ. Φορτσάκη της Ν.Δ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τους:
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
(Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης)


Θέμα: Παραλείψεις στους δικαιούμενους επιδόματος θέσης ευθύνης στο χώρο της εκπαίδευσης

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

Οι Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) και τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) είναι εκπαιδευτικές μονάδες της Δια Βίου Εκπαίδευσης που παρέχουν πανελλαδικά επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε χιλιάδες σπουδαστές και απασχολούν εκατοντάδες προσοντούχους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Οι Διευθυντές των Δ.Σ.Ε.Κ. καθώς και οι Υποδιευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα τυπικά προσόντα, οι οποίοι ασκούν σημαντικά διοικητικά καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4186/2013, κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας τους. Η σπουδαιότητα του ρόλου τους και η ευθύνη την οποία συνεπάγεται η θέση που κατέχουν είναι αδιαμφισβήτητες. Αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των άλλων τύπων εκπαιδευτικών μονάδων λογίζονται ορθά ως θέσεις ευθύνης και λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα. Παρά ταύτα, οι θέσεις των Διευθυντών των Δ.Σ.Ε.Κ. καθώς και των Υποδιευθυντών των Δ.Ι.Ε.Κ. δεν συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο 16 του πρόσφατου Ν. 4354/2015, αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 329 παρ. 5, τελευταίο εδάφιο, του Ν.4072/2012 δεν καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης. Η εν λόγω ρύθμιση δεν φαίνεται να συνάδει με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας ούτε με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με το οποίο στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης. Συνεπώς, φαίνεται ότι πρέπει και στην περίπτωση αυτή να χορηγηθεί επίδομα θέσης ευθύνης.
Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:
1)    Γιατί δεν προβλέφθηκε στο Ν. 4354/2015 η χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε Διευθυντές Δημόσιων Σ.Ε.Κ., σε υποδιευθυντές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. καθώς και σε Προϊσταμένους των Αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης;
2)    Πρόκειται τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε Διευθυντές Δημόσιων Σ.Ε.Κ., σε υποδιευθυντές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. καθώς και σε Προϊσταμένους των Αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου