Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Ρεκόρ επταετίας σε προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ και Δημόσιες Επενδύσεις

Το ποσό των 624,4 εκ. ευρώ για 71.660 προσλήψεις στο πλαίσιο εικοσιοκτώ έργων του ΕΣΠΑ και ενός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  εκταμιεύτηκε την τελευταία επταετία.
Ειδικά το τρέχον σχολικό έτος, δαπάνες και προσλήψεις σπάνε ρεκόρ καθώς οι πρώτες ανέρχονται στα 198.229.404 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,3% συγκριτικά με το 2014 ενώ οι προσλήψεις φθάνουν τις 18.247, 3958 περισσότερες από το 2015-16, με το ποσοστό της  αύξησης να διαμορφώνεται στο 27,7%.
Σημειώνουμε ότι από τις συνολικά 71.660 προσλήψεις ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων της περιόδου 2008/9 – 2015/16 το 25,46% εξ αυτών πραγματοποιήθηκε το 2015-16.
Ειδικότερα, έχουν προσληφθεί:
  • διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σχολικών μονάδων Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Δομών ΕΑΕ.

  • μέσω του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του Έργου «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής, καθώς και στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή κατ’ έτος των προσλήψεων των εκπαιδευτικών καθώς και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού που διενήργησε η Επιτελική Δομή από το σχολικό έτος 2008-09 έως το 2015-16:

1espa


Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας (πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων – ΕΥΕ-ΕΔ) ως Δικαιούχος Πράξεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 είχε την ευθύνη υλοποίησης 28 Έργων (65 Πράξεων) που συγχρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενός (1) Έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό ΠΔΕ.
Όπως αναφέρθηκε το σύνολο των Δαπανών των Έργων της Επιτελικής Δομής από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, ανήλθε σε 624,4 εκ. ευρώ, η κατανομή των οποίων κατ’ έτος παρουσιάζεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:minedu.gov.gr2espa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου