Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

 
Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α του ν. 3429/05 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου