Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία


Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/13 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-13. σ.671) και (ΕΚ) αριθμ. 288/09 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 8-4-2009, σ.38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου